Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Giúp đơn vị nắm được các thao tác cài đặt phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính MISA Bamboo.NET X1 2019.

2. Các bước thực hiện

1.Sau khi tải bộ cài từ link do nhân viên của MISA gửi hoặc đơn vị tự tải trên website www.misa.com.vn, click đúp chuột vào file MISA_Bamboo.NET_X1_2019_Setup.exe để tiến hành cài đặt.

HD_cai_dat_1

2.Đợi trong giây lát để phần mềm giải nén bộ cài.

HD_cai_dat_2

3.Nhấn Tiếp tục.

HD_cai_dat_3

4.Phần mềm hiển thị bảng thoả thuận về vấn đề bản quyền, anh/chị đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng.

HD_cai_dat_4

5.Tích chọn Đồng ý, nhấn Tiếp tục.

6.Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt là tại ổ C. Nhấn Thay đổi để lựa chọn lại ổ đĩa cài đặt (nếu muốn).

HD_cai_dat_5

7.Nhấn Tiếp tục.

8.Chọn loại cài đặt theo nhu cầu của đơn vị:

Chọn Đầy đủ nếu muốn cài đặt hết tất cả các tính năng được đặt sẵn trong phần mềm

Chọn Tuỳ chọn nếu chỉ lựa chọn cài đặt 1 số tính năng của phần mềm.

HD_cai_dat_6

9.Nhấn Tiếp tục.

HD_cai_dat_7

10.Nhấn Cài đặt. Chờ trong giây lát để phần mềm tiến hành cài đặt.

HD_cai_dat_8

11.Nhấn Hoàn thành khi xuất hiện màn hình thông báo Cài đặt thành công.

Tích chọn Chạy MISA Bamboo.NET X1 2019 nếu muốn mở ngay phần mềm để làm việc.

Tích chọn Xem tính năng mới nếu muốn xem những tính năng mới của phần mềm.

HD_cai_dat_9

Lưu ý:

Đối với máy tính đã cài đặt MISA Bamboo.NET X1 2019, anh/chị có thể cài đặt ngay phiên bản mới hơn mà không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ. Trong trường hợp này, không cần phải chọn lại các thông tin như Giấy phép sử dụng, đường dẫn cài đặt...

12.Trường hợp anh/chị cài đặt phần mềm lần đầu tiên:

Cần đọc kỹ Thoả thuận sử dụng Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính ngân sách Xã/Phường MISA Bamboo.NET X1 2019, tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ.

HD_cai_dat_10

Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ cung cấp cho anh/chị cách thức khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh tư vấn hỗ trợ để anh/chị liên hệ khi gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng. Anh/chị nhấn vào link cần xem.

HD_cai_dat_11

Nhấn Đóng.

Phần mềm hiển thị thông báo Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng MISA Bamboo.NET X1 2019. Bạn có muốn tạo dữ liệu kế toán để sử dụng không? Nhấn Yes để đồng ý tạo dữ liệu kế toán ngay.

HD_cai_dat_12

Các thao tác Tạo dữ liệu kế toán mới, mời xem chi tiết tại đây.