1. Giới thiệu về MISA Bamboo.NET X1 2019

Navigation:  »No topics above this level«

1. Giới thiệu về MISA Bamboo.NET X1 2019

Return to chapter overviewNext page

 Phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019 là công cụ hỗ trợ đắc lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tổng hợp báo cáo tài chính tại đơn vị. Nhờ phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã MISA Bamboo.NET X1 2019 công việc tổng hợp báo cáo giờ chỉ còn là việc nhận số liệu từ các đơn vị dự toán cấp dưới gửi lên, còn toàn bộ các báo cáo tài chính sẽ được tự động tổng hợp hoàn toàn bởi MISA Bamboo.NET X1 2019.

 MISA Bamboo.NET X1 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao.

 MISA Bamboo.NET X1 2019 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

o Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

o Thông tư 162/2016/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.

o Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

 MISA Bamboo.NET X1 2019 tích hợp công cụ UltraViewer để hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn mà anh/chị gặp phải khi sử dụng phần mềm.

 Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center giúp đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng.