Hướng dẫn gỡ bỏ

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn gỡ bỏ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Giúp đơn vị nắm được các bước gỡ bỏ phần phần mềm ra khỏi máy khi không có nhu cầu sử dụng phần mềm nữa.

Lưu ý: Nên thực hiện thực hiện sao lưu lại dữ liệu trước khi gỡ bỏ chương trình.

2. Các bước thực hiện

2.1. Sao lưu dữ liệu trước khi gỡ bỏ

1.Vào Tệp\Sao lưu dữ liệu.

Go_bo_PM_01

2. Chọn Tên tệp cần sao lưu. Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động đặt tên tệp sao lưu theo tên của dữ liệu kế toán, tuy nhiên Anh/Chị có thể thay đổi thông tin này (nếu cần).

3. Chọn lại Đường dẫn chứa tệp sao lưu.

4. Tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu (nếu cần).

5. Chọn Phương thức ghi tệp sao lưu (Ghi nối tiếp hoặc Ghi đè).

Go_bo_PM_02

6.Nhấn Sao lưu.

7.Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc việc sao lưu.

2.2. Gỡ bỏ phần mềm

1.Nhấn Start, chọn Control Panel.

Go_bo_PM_03

2.Chọn Programs.

Go_bo_PM_04

3.Chọn Programs and Features.

Go_bo_PM_05

4.Tìm dòng có tên MISA Bamboo.NET X1 2019.

5.Kích phải chuột chọn Uninstall.

Go_bo_PM_06

6.Chờ trong giây lát để phần mềm thực hiện gỡ bỏ.