MISA MISA Bamboo.NET X1 2019 R1

------------------------------------------------------------------------

* Các điểm thay đổi so với phiên bản MISA Bamboo.NET X1 2017:

1.Cập nhật lại hệ thống MLNS trên phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019 theo Thông tư 324/2016/TT-BTC thay thế Quyết định 33/2008/QĐ-TTC và Thông tư 300/2016/TT-BTC.

2.Cập nhật lại các mẫu dự toán thu, chi theo NDKT theo MLNS mới. Xem hướng dẫn chi tiết tạo mẫu dự toán tại đây

3.Bổ sung cơ chế giấy phép sử dụng (GPSD) mới cho sản phẩm.

Đơn vị chưa có GPSD:

Anh/chị vẫn đăng nhập và sử dụng được bình thường tuy nhiên khi in báo cáo sẽ hiển thị dòng chữ Phiên bản dùng thử.

R1_anh1

Không tự động cập nhật được do phần mềm chưa có thông tin GPSD.

R1_anh2

Đơn vị đã có GPSD:

Để xem thông tin về Ngày cấp GPSDHạn bảo hành GPSD, anh/chị mở màn hình Đăng kí giấy phép sử dụng bằng cách vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng kí sử dụng:

R1_GPSD_1

Trường hợp 1: Giấy phép sử dụng của đơn vị còn hạn bảo hành

Trong thời gian đơn vị còn hạn bảo đơn vị có thể sử dụng toàn bộ các chức năng trên chương trình bình thường.

Nếu 1 <= Ngày sử dụng còn lại <= 30 ngày thì khi đăng nhập vào phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau:

R1_GPSD_2

Phần mềm hiển thị thông báo này lần lượt khi ngày sử dụng còn lại của đơn vị còn 30 ngày, 20 ngày, 15 ngày, 10 ngày, 5 ngày, 1 ngày. Thông báo được hiển thị vào tất cả những lần đăng nhập trong ngày.

Nếu anh/chị không đăng nhập và sử dụng phần mềm vào những ngày kể trên, thông báo sẽ được hiển thị cho lần đăng nhập đầu tiên tiếp theo.

Trường hợp 2: Giấy phép sử dụng của đơn vị trên phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019 đã hết hạn bảo hành

Nếu Ngày phát hành phiên bản hiện tại của phần mềm nhỏ hơn Hạn bảo hành GPSD nhưng Ngày hệ thống máy tính lớn hơn Hạn bảo hành GPSD:

Khi đăng nhập để sử dụng, phần mềm sẽ hiển thị thông báo hết hạn.

R1_anh4

Thông báo này sẽ chỉ hiển thị vào lần đầu tiên đăng nhập. Anh/Chị đóng thông báo trên và sử dụng phần mềm bình thường. Tuy nhiên, anh/chị không thể thực hiện chức năng nâng cấp lên phiên bản tiếp theo để cập nhật các chính sách thay đổi mới nếu chưa đăng ký phí bảo trì hàng năm.

Khi vào Trợ giúp\Tự động cập nhật, chương trình hiển thị thông báo:

R1_GPSD_4

Nếu Ngày phát hành phiên bản hiện tại của phần mềm lớn hơn Hạn bảo hành GPSD:

Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo hết hạn sau:

R1_anh4

Trong thời gian hết hạn bảo hành, anh/chị vẫn nhập liệu được bình thường, nhưng khi thực hiện in báo cáo, chứng từ: trên báo cáo, chứng từ in ra sẽ hiển thị dòng chữ "Phiên bản dùng thử" và không hiển thị thông tin đơn vị.

R1_GPSD_3

Đồng thời anh/chị sẽ không thực hiện được chức năng Trợ giúp\Tự động cập nhật, khi vào Tự động cập nhật, chương trình hiển thị thông báo:

R1_GPSD_4

Xem hướng dẫn các bước Đăng ký giấy phép sử dụng tại đây.

4.Tích hợp UltraViewer vào phần mềm MISA Bamboo.NET X1 2019 để thực hiện hỗ trợ từ xa cho khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

5.Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center để đơn vị có thể tải và tra cứu giấy phép sử dụng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

6.Cải tiến tốc độ xử lý dữ liệu và tăng cường tính an toàn bảo mật cho cơ sở dữ liệu.